Lokalt parti i Borås

Det finns en hel del lokala partier, och detta är bra! Vissa frågor rör bara en specifik ort, och då är det väl lämpligast att ett parti som befinner sig på orten engagerar sig i frågan! Så kan det vara med enskilda frågor som engagerar lokalbefolkningen, eller med frågor som rör rikstäckande frågor, eller en kombination av de båda. Vägvalet var ett sådant parti – de satt i Borås kommunfullmäktige fram till 2014. Det var ett parti med kristna värderingar, som var lite svårt att inordna under någon bestämd politisk färg.

Nya partier?

Såhär i valtider, så brukar det ofta dyka upp nykomlingar som vill pröva lyckan i valet. Vi får se vad som kommer att hända i år – kanske kommer det något nytt lokalt parti i Borås, kanske inte. Hur som helst så kommer det säkert att dyka upp flera lokala partier överlag, över hela Sverige. Det finns som sagt fog för att skapa sådana partier, och eftersom man har många lokala intressen så är chansen stor att några sådana kommer att poppa upp. Vi får se! Valet är i september, så det blir spännande.

Rösta rätt!

Ingen kan säga åt dig vad du ska rösta på – de kan försöka påverka dig, och det är helt legitimt. Men i en demokrati är sista valet ditt. Det som du dock bör göra, är att läsa på ordentligt om de olika partierna, och att göra det med en kritisk blick. Alla vill få så många röster som möjligt, och ibland kan man använda knep för att lyckas med detta, knep som kanske inte alltid har så mycket med sakpolitiken att göra. Var kritisk!