Samhälle

Borås framtid

Borås framtid

Innovation och Teknik Med en växande tekniksektor och närvaro av framstående högskolor, kommer Borås att vara en härd av innovation. Staden strävar efter att locka till sig företag inom nya teknologier såväl som etablerade industrier, vilket kommer att skapa en…